YÖNETİM KURULU

Unvan

Adı Soyadı

E-Mail Adresi

Başkan

Tayfun Gözler

tayfun.gozler@uskudar.edu.tr

Başkan Yardımcısı

Eda Taşkın

eda.taskin@uskudar.edu.tr

Genel Sekreter

Tuğba Şahin

tugba.sahin@uskudar.edu.tr

Sayman

Gülin Özdoğru

gulin.ozdogru@uskudar.edu.tr

Üye

Prof. Dr.Mehmet Zelka

mehmet.zelka@uskudar.edu.tr

Üye

İbrahim Alptuğ Harbi

ibrahimalptug.harbi@uskudar.edu.tr

Üye

Hasret Çağla Boz

hasretcagla.boz@uskudar.edu.tr

Üye

Elif Uzunöner

elif.uzunoner@uskudar.edu.tr

Üye

Melih Kılıç

 

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Zelka

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Muhsin Konuk

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sevil Atasoy

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Yüksel Ayan

Üye