Üsküdar Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Zelka

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Muhsin Konuk

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sevil Atasoy

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Yüksel Ayan

Üye