Üsküdar Üniversitesi

ÜSÜMED Olağan Genel Kurul Çağrısı / Güncel

 

Sevgili Üyelerimiz,

Derneğimiz Tüzüğü’nün 15. Maddesi uyarınca, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 01.11.2019 tarih, 01 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 30 Aralık Pazartesi günü saat 09:30’da Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Tüzüğün 16.4 Maddesi uyarınca, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 6 Ocak Pazartesi günü saat 10:00’de Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda yapılacak ve katılan üyelerle Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda bahsedilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

ÜSÜMED Yönetim Kurulu

Genel Kurul Adresi: Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No:14 4.Kat Nermin Tarhan Konferans Salonu

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, Yoklama, Başkanlık Divanının Teşkili,
  2. Açılış Konuşması,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
  5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası,
  6. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Tahmini Bütçenin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
  8. Dilek ve temenniler, kapanış. 

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Genel Kurul Toplantısı’na 2019 yılı yapılacak son Yönetim Kurulu Toplantısı tarihi olan 23.12.2019 tarihine kadar ÜSÜMED’e üye olanlar katılabilecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

2. Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerimizin üyelik durumlarının kontrol edilebilmesi için listelerini en geç 23.12.2019 tarihine kadar bilgi@usumed.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.