Üsküdar Üniversitesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİHDAM DUYURUSU - Çevre Uzmanı

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 30.12.2021

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 29.05.2020

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 05.06.2020 tarihinde saat 18.00

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Çevre Uzmanı Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Haziran 2020 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Sıra No.

Başvuru Numarası

İşin Adı

1

PYDB/2020/CS/P.3/IC/1

Çevre Uzmanı

 

Aranan Nitelikler:

  1. Çevre mühendisliği veya inşaat mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği veya ilgili alanlarda en az lisans derecesine sahip olmak;
  2. Çevre yönetimi, çevre sorunlarının önceliklendirilmesi, araç ve metodoloji geliştirme, iş sağlığı ve güvenliği konularında en az üç yıllık deneyim sahibi olmak;
  3. Yerel ve bölgesel düzeyde proje yönetimi konusunda deneyim sahip olmak tercih sebebidir;
  4. Türkiye'nin sağlık sektörü alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir;
  5. Çevre yönetimi ve çevresel sürdürülebilir ile ilgili uluslararası standartlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir;
  6. İleri düzeyde Türkçe ve İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak;
  7. MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) dâhil olmak üzere bilgisayar becerilerine sahip olmak.

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 05.06.2020 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8508/8510/8534

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

Cv Örneği ve Başvuru Mektubu için ilgili linki tıklayınız: https://pydb.saglik.gov.tr/TR,65774/saglik-sisteminin-guclendirilmesi-ve-desteklenmesi-projesi-kapsaminda-alinacak-bireysel-danismanlar-icin--istihdam-duyurusu.html

 


Etiketler

iş sağlığı ve gğvenliği ankara sağlık bakanlığı