Üsküdar Üniversitesi

Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sevgili Üyelerimiz,

Derneğimiz Tüzüğü’nün 15. Maddesi uyarınca, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 02.11.2023 tarih, 01 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 12:00de Merkez Yerleşke R7No'lu Salonda yapılacaktır.

Tüzüğün 16.4 Maddesi uyarınca, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 05 Ocak 2024 Cuma günü 12:00de Merkez Yerleşke R7No'lu Salonda yapılacak ve katılan üyelerle Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda bahsedilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

ÜSÜMED Yönetim Kurulu