Üsküdar Üniversitesi

Pozitif Psikoloji Eğitimi

 

Eğitimın Amacı

Pozitif psikoloji, iyi yaşamanın bilimi olarak tanımlanmaktadır ve hayatı yaşamaya değer kılan şeylerin neler olduğuna odaklanmaktadır. Bu eğitimin amacı katılımcılara pozitif psikoloji ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Eğitim sürecinde pozitif psikoloji ve iyi oluşla ilgili bilgiler verilecek, psikolojik iyi oluşun kaynakları ele alınacak ve katılımcılara çeşitli ölçme araçları uygulanarak pozitif psikoloji ile ilgili uygulamalar yapılacaktır. Eğitimin sonunda katılımcılar, pozitif psikolojinin bulgularını yaşamlarında kullanabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. Ayrıca ruh sağlığı profesyonelleri de bu bilgileri terapi ve danışma sürecinde kullanabileceklerdir.

 

Programın İçeriği :

-Pozitif Psikolojiye Giriş

-Mutluluk-Psikolojik İyi Oluş-Mental İyi Oluş

-Bilim Mutluluk Hakkında Ne Diyor?

-Mutlulukla İlgili Yanlış Düşünce ve İnançlar

-Ruh Sağlığı Yerinde İnsan Kimdir?

-Psikolojik İhtiyaçlar

-İnsanın Anlam Arayışı ve Ruh Sağlığı

-Yaşam Amaçları

-Umut ve İyimserlik

-Öz-saygı, Öz-anlayış, Öz-eleştiri

-Psikolojik Sağlamlık ve Travma Sonrası Gelişim

-Karakter Güçleri ve Erdemler

-Pozitif Psikoloji Uygulamaları

 

Program Tarihleri

8-9 Mayıs 2021

 

Eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

 

Kayıt için gerekli evraklar ve diğer dataylar için ilgili link; http://usem.uskudar.edu.tr/egitim/pozitif-psikoloji-egitimi